Casa Ananda Kalender

Oktober 2021

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
 • Elisabeth Chandra
 • Raphaela Surya
2
 • Daniela Strieder Chandra
3
 • Workshops "Sehen"
 • Frauenkreis
4
 • Chandra Raum Ulrike
 • Nadine Surya Raum
 • Katrin Brahmanda
5
 • Christina Surya
 • Marie Chandra
 • Marlene Yoga - Brahmanda
 • Carmen Brahmanda
6
 • Surya Raum - Stefanie
 • Yoga mit Katrin
 • Forrest Yoga
7
 • Surya RAUM- Stefanie
 • Sabrina Chandra
 • Carmen - Pilates
 • Carmen Yin Yoga
8
 • Elisabeth Chandra
 • Raphaela Surya
 • Workshops "Gedankenkraft" Brahmanda
9
 • Daniela Strieder Chandra
 • Komm in deine magische Kraft (Bernhard)
10
 • Komm in deine magische Kraft
 • Frauenkreis
11
 • Chandra Raum Ulrike
 • Nadine Surya Raum
12
 • Christina Surya
 • Marie Chandra
 • Marlene Yoga - Brahmanda
 • Carmen Brahmanda
13
 • Surya Raum - Stefanie
 • Yoga mit Katrin
 • Forrest Yoga
14
 • Surya RAUM- Stefanie
 • Sabrina Chandra
 • Carmen - Pilates
 • Carmen Yin Yoga
15
 • Elisabeth Chandra
 • Raphaela Surya
 • Lachyoga mit Louise
16
 • Daniela Strieder Chandra
17
 • Tag der offenen Tür
 • Frauenkreis
18
 • Chandra Raum Ulrike
 • Nadine Surya Raum
19
 • Christina Surya
 • Marie Chandra
 • Marlene Yoga - Brahmanda
 • Carmen Brahmanda
20
 • Surya Raum - Stefanie
 • Yoga mit Katrin
 • Forrest Yoga
21
 • Surya RAUM- Stefanie
 • Sabrina Chandra
 • Carmen - Pilates
 • Carmen Yin Yoga
22
 • Tag der offenen Tür (Stephanie und Lea)
 • Elisabeth Chandra
 • Raphaela Surya
23
 • Daniela Strieder Chandra
 • Verbunden und frei
24
 • Verbunden und frei
 • Frauenkreis
25
 • Chandra Raum Ulrike
 • Nadine Surya Raum
26
 • Christina Surya
 • Marie Chandra
 • Marlene Yoga - Brahmanda
 • Carmen Brahmanda
27
 • Surya Raum - Stefanie
 • Yoga mit Katrin
 • Forrest Yoga
28
 • Surya RAUM- Stefanie
 • Sabrina Chandra
 • Carmen - Pilates
29
 • Elisabeth Chandra
 • Raphaela Surya
30
 • Daniela Strieder Chandra
31